Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Van den Akker Leeuwarden.