Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Tjeerd van der Velde - vormgeving.