Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Special Care Communicatie Management.