Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van R.M. de Jong tegelwerken.